Ocena dobra

Na ocenę dobrą wystarczy przerysować w programie Inkscape jeden z poniższych znaków. Proszę stosować się do opisów pod znakami.

Jeżeli słuchacz wykona zadanie niekompletnie - otrzyma niższą ocenę (od 2 do 3).
Jeżeli słuchacz nie rozpocznie zadania do otrzyma ocenę niedostateczną.


Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański