Ocena celująca

Aby otrzymać ocenę celującą należy przerysować jeden ze znaków na ocenę bardzo dobrą oraz jeden z tych które znajdują się poniżej. Proszę stosować się do opisów pod znakami.


Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański