Blender

Obowiązuje oficjalny podręcznik, który znajduje się tutaj:

http://wiki.blender.org/index.php/Doc:PL/Manual


Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański