Histogram, działania na kolorach - całościowo


Doker: Histogram
      O co chodzi
      Statystyczne dane liczbowe

      
Menu: Kolor
      Pierwsza część
            na czarnobiałym obrazie
                  Jasność kontrast
                  Progowanie
                  Poziomy
                  Krzywe

Menu kolor:
      Druga część
            Inwersja - cb

Filtry
      Rozmycie
      Uwydatnienie

!Obrazki kolorowe
      
Doker: Kanały
      Ogólnie
      Wyciąganie kanałów
      Filtry na zaznaczonych kanałach

Przybornik: Wskaźnik
Przybornik: Pobranie koloru
Przybornik: Punkty Wzorcowe

Menu: Kolor
      Pierwsza część
            Na kolorowym
                  Powtórka CB
                  Odcień i nasycenie - na twarzach
                  Barwienie
                  Redukcja Kolorów
                  Balans kolorów
                  Desaturacja

      Druga część
            Inwersja - cb
            Odwrócenie wartośći - kolor (hls)
      Trzecia część
            Automatyczne
            Składowe
                  Rozłożenie i składanie - twarze ciemne
                  Mikser kanałów
                  Odwzorowania NIE
                  Informacje
                        Histogram*
                        Analiza sześcianu kolorów NIE
      Reszta
            Koloryzacja (raczej nie)
            Usuwanie gorących punktów (nie)Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański