Podstawowe działania


OGÓLNE

Doker: Opcje urządzenia
Przybornik: powiększenie

Menu: Plik
      Wszystko normalnie
      Utwórz
            ze schowka
            skrypty
            urządzenia
      Otwórz - tylko breadcrumbsy
      Otwórz jako warstwy
      Otwórz półożenie
      Zamknij i zakończ

Menu Widok
      Pierwsza część
            Nowy widok
            Powiększenie
      Druga część - okno
      Trzecia część
            Okno naw*
            Filtry wyświetlania**
      4,5,6 - Przyciąganie i wyświetlania
      

Edycja
      Pierwsza część
            Cofnij i ponów, Zanikanie
            Historia operacji*
            
Doker: Obrazy + widoki
Doker: Historia dokumentów
Doker: Historia operacjiPowyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański