Perspektywa i zaznaczania


Przybornik: perspektywa

Przybornik: zaznaczenie prostokątne
      opcje narzędzia zaznaczenie prostokątne. tryb. stałe proporcje 150:100. ręcznie wpisywanie po kliknięciu.
      opcje narzędzia zaznaczenie prostokątne. aktualny
      opcje narzędzia zaznaczenie prostokątne. jednostki mm - rozdzielczość.
      opcje narzędzia zaznaczenie prostokątne. wszystkie warstwy
      opcje narzędzia zaznaczenie prostokątne. prowadnice - złoty podział

Doker: Edytor zaznaczania
      wszystko / nic
      Menu edytora zaznaczania
      oderwij

-------------
menu zaznaczenie
      wszystko oprócz:
            według koloru
            ze ścieżki
            zaokrąglenie
            zniekształcenie obwodu
            zapisz do kanału
            przekształć na ścieżkę

co można zrobić mając zaznaczanie?
      kopiuj wklej
      wypełnij kolorem
      poziomy, krzywe itp
      kadruj wg. zaznaczania

szybka maska
      dokładnie przećwiczyć np
      działania na samym zaznaczaniu
            - filtry rozmycie gausa
            - progowanie
            

-------------

Menu: Edycja
      Pierwsza część
            Kopiuj
            Wklej - oderwane zaznaczenie
            Wklej do - zaznaczania
            Wklej jako
                  nowy obraz
            
            Skopiuj widoczne
            Wklej jako nowa warstwa
            
      Druga część
            Na start
                  Wyczyść
            Maski
                  wypełnij

      
      Pierwsza część
            Bufory
Przybornik: przekształcenia

Przybornik: zaznaczenie odręczne. ważne: nie są to bezierki
Przybornik: zaznaczenie rozmyte.
      zaznaczenie rozmyte. z obszarami przezroczystymi
      zaznaczenie rozmyte. próbkuj wszystkie warstwy (nie zaznacza wszystkich warstw)
      zaznaczenie rozmyte. kanał
Przybornik: zaznaczenie wg. koloru
Przybornik: inteligentne nożyce. interaktywna granica
Przybornik: zaznaczenie pierwszego planu - wygładzanie ale nie krawędzi
      zaznaczenie pierwszego planu - sąsiadujące podobne do kolor, rozmyte
      Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański