Skala, rozdzielczość i kadrowanie


Menu Widok
      Pierwsza część
            Punkt do punktu

Przybornik: miarka
Przybornik: kadr bez "wszystkie warstwy"

Menu Obraz
      Druga część - skala, rozdzielczość i rozmiar płótna
      
Menu edycja - Trzecia część
      Preferencje
            Motyw
            Wyświetlanie
      Reszta - bzdety

Menu Obraz
      Pierwsza część
            Duplikuj
            Tryb
            Przekształcenie: obroty + gilotynowanie
      Trzecia część - kadrowanie
            Dokładnie przytnij
            Przytnij obraz
            +Rozdzielczości + konfiguracja rozdzielczości ekranu


Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański