Narzędzia twórcze, rysowanie---------------------------------------------------
RYSOWANIE

Doker: edytor zaznaczania
      Rysowanie wzdłóż zaznaczenia

Menu Edycja
      Rysuj wzdłóż zaznaczania
      

Doker: Szablony

Przybornik
      tekst ze wszystkim. Hinting - Arial 9px
      ołówek wszystko
      pędzel wszystko
      aerograf wszystko

      kubełek
      gradient: dither mieszanie

      klonowanie bez wyrównania rejestrowanego
      rozmywanie i wyostrzanie
      rozsmarowywanie
      rozjaśnienie i wypalenie

Doker: Czcionki - renderowanie

Doker: Kolory
Doker: Paleta kolorów
      Tryb indeksowany jako środek artystyczny
Doker: Palety + edytor

Doker: Pędzle - edytor

Doker: kanały
      Rysowanie po kanałach

Doker: Desenie
Doker: Gradienty?Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański