Warstwy - PODSTAWY
---------------------------------------------------
WARSTWY: PODSTAWY

Doker: Bufory - rozszerzenie możliwości schowka o przechowywanie wielu obrazów

Doker: warstwy

Warstwy - ogólne wyjaśnienie - menu i doker      
      pojęcia - zaznaczanie oderwane
      Wymiary warstwy / Wymiary płutna / obszar zajmowany przez punkty nieprzezroczyste
      Transformacje na warstwach (obrót, skala, perspektywa)
      Przezroczystość Warstwy
      Maska warstwy, modyfikacja maski (rozmywanie, poziomy, przesuwanie)

Menu: Warstwa
      Pierwsza część - pasek przycisków okna dok.
      Druga część
            Stos
            Maski i przezroczystości
            Przekształcenie + przesunięcie
      Trzecia część
            Kadrowanie

Menu: Obraz
      Czwarta część - warstwy
      
Przybornik: wyrównanie
      transformacje: bez kadruj do wyniku


Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański