Warstwy - maski - recepta na liścia

Wykorzystanie informacji o kolorze w celu wycięcia obrazu z tła

 1. Z obrazu kolorowego tworzymy obraz w skali szarości tak, aby to co ma być widoczne było białe, a to co ukryte - czarne.
  • menu kolory > składowe > mikser kanałów
  • menu kolory > poziomy
 2. Stosujemy przygotowany w punkcie 1 obraz jako maskę do oryginalnego obrazu kolorowego
  • kopiujemy do schowka obraz powstały w wyniku działań z punktu pierwszego
  • Otwieramy znów oryginalny niezmodyfikowany obraz kolorowy
  • W oryginalnym niezmodyfikowanym obrazie kolorowym tworzymy maskę
   • menu warstwa > maska > dodaj maskę warstwy
  • Wklejamy do maski obraz w skali szarości przygotowany punkcie 1
   • menu edycja > wklej

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański