Warstwy - Tryby
---------------------------------------------------
WARSTWY: TRYBY

Doker: warstwy
      tryby
            rozjaśnienie
                  Suma
                        Różnica
                        Tylko jaśniejsze
                  Dzielenie                  
                  
            wypalenie - przyciemnienie
                  Odejmowanie
                        Różnica - pędzel różnica przyrostowa
                        tylko ciemniejsze
                  Mnożenie
            
            wydobycie ziarna
                  
      Tryby
            zwykły                        normal
            przenikanie                  dissolve
            mnożenie                  multiply
            dzielenie                  divide
            przesiewanie            screen
            pokrywanie                  overlay
            rozjaśnianie            dodge
            wypalanie                  burn
            twarde światło            hard light
            miękkie światło            soft light
            wydobycie ziarna      grain extract
            połączenie ziarna      grain merge
            różnica                        difference
            suma                        addition
            odejmowanie                  substract
            tylko ciemniejsze      darken only
            tylko jaśniejsze      lighten only
            odcień                        hue
            nasycenie                  saturation
            kolor                        color
            wartość                        value
                              
Doker: Kanały
      Edytowanie alfy
      zamiana kanałów na warstwy

            

      
Doker: Edytor zaznaczania
      szybka maska
Menu edycja:
      Szybka maska


Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański