Współpraca z Inkscapemapy bitowe PNG
      do inkscape
            przezroczystość
            rozdzielczość
      z inkscape
            maski
            wygładzanie

Działania na mapach bitowych w Inkscape
      - desenie jako wypełnienia obiektów wektorowych mapą bitową
      - trasowanie

Ścieżki SVG
      z inkscape
            rozmiar, położenie (0x0) - prawy górny róg
      do inkscape
            po prostu zapisz

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański