Graficzny interfejs użytkownika (GUI)


Tylko menu jest stałe

Wyjaśnienia po przytrzymaniu przycisku

Okna prac i pasków niezadokowanych są windowsowe

Włączenie i wyłączenie okien:
      Menu Widok > Wyświetl/Ukryj >
      
Przesuwanie pasków - trzeba trafić
Reset - wszystkie wyłączyć i włączyć z powrotem

Pasek poleceń
      Najczęściej używane funkcje z menu Plik, Edycja, Widok i inne
      
Pasek właściwości
      Właściwości aktualnie wybranego narzędzia z przybornika
      
Przybornik
      Narzędzia
      
Linijki - pokazują aktualne współrzędne, początek jak w matematyce
      Wyciąganie prowadnic

Paski przewijania
      Lupka - powiększ/zmniejsz obraz przy zmianie rozmiary okna
      Zarządzanie kolorami - tylko w wersji dla Linux i dla Apple Macintosh???
      ctrl + strzałki
      nacisnąć pokręciołek
      
Paleta      
      Kolory (prawy przycisk), Suwak, Menu
      

Pasek stanu
      Informacja o wypełnieniu, konturze i kryciu
      Warstwa
      Wskazówki
      Położenie kursora
      Zoom (powiększenie)
      Zmiana rozmiaru okna (tylko jeżeli nie jest maksymalny)
      
      
Dokery (okna dokowane)
      Możemy wyciągać z miejsca na miejsce, powiększać, zwijać, i wyłączać
      Lista dokerów - podwójne kliknięcie na nazwie
      

Okno z pracą

-------
Menu Widok
      Powiększenie - wszystko + cofanie skrót
      Wyświetl siatkę
      Wyświetl prowadnice
      Przyciąganie
      Wyświetl/ukryj
      Wyświetl ukryj okna dialogowe
      Przykładowe kolory (kontur/wypełnienie)
      Podgląd ikon
      Powiel okno
      Pełny ekran

Powiększanie
      Różne powiększenia (to co w menu)
Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański