Przeróbki i kompozycja


Plik
      Nowy > Rozmiary
      Otwórz (bradcrumbs, katalog - kopiuj z ekploratora, dodaj miejsce, wymuś typ)
      Otwórz ostatnio używane
      Przywróć (pokazać o co chodzi)
      Zapisz
      Zapisz jako (svg dla corela i gimpa, zip z mediami - relatywne ścieżki)
      Zapisz kopię
      Importuj (bitmapy, dołączanie)
      Eksportuj jako bitmapę (bez ograniczenia rozmiaru)
      Drukuj
            Wektor, Bitmapa (bug poprawiony)
      Wyczyść definicje (z dokumentu!)
            
            metadane dokumentu
            
            ustawienia inkscape
                  Stopniowanie bez kompasu
                  Narzędzia > obramowanie obiektu
            Urządzenia wejściowe - pomijamy

Przybornik: Wskaźnik - podwójne kliknięcie
zaznaczanie z ctrl
+ wszystkie transformacje
Menu: Zaznacz wszystko (edycja)

Narzędzie: Wskaźnik
      O.Roboczy - transformacje, środek obrotu
      Wł: Edycja: zaznacz, Obiekt: transformacje, Położenie,
      Wł: Zależności
      Podsuwanie ręczne

ĆWICZENIE
      kwiaty - dużo więcej kwiatów, dywanik

Menu plik: Właściwości dokumentu...D
      rozmiar przy 90dpi, główne jednostki to px przy 90dpi z 5 miejscami po przecinku 1px = 0,28222mm)
      zwrócić uwagę na rozdzielczość i rozmiary w calach
      
      prowadnice
      wiele siatek
      Przyciąganie
            full
      Punkty przyciągania: bez przyciągaj do skrzyżowania odcinków (tego może nie być w nowej wersji)

Menu Edycja
      Wycofaj, Przywróć
      Historia D
      
      Wytnij, Kopiuj, Wklej, Wklej w, Wklej styl
      Wklej efekt ścieżki - narazie tylko na przykładzie ścieżki zagięcia
      Wklej rozmiar + oddzielnie (na wielu obiektach)
      Znajdź - narazie nieużyteczny
      Kopiuj jako bitmapę
      Usuń
      Zaznacz wszystko
      Zaznacz wszystko na wszystkich warstwach
      Odwróć zaznaczanie
      Usuń zaznaczanie
      Edytor XML

      
ĆWICZENIE
palniki - odwrotnie (prawa z lewą) + kilka różnych propozycji

Menu obiekt
      Przenieś w górę
      Przenieś w dół
      Przenieś na wierzch
      Przenieś pod spód
      Obróć 90 w prawo
      Obróć 90 w lewo
      Odbij poziomo
      Odbij pionowo
      Pokaż wszystko
      Przekształć...D
            Transformacje liczbowe

      Grupuj, rozdziel grupę
            

WYKŁAD: Kompozycja statyczna i dynamiczna, zamknięta i otwarta
Statyka: dobra podstawa, linie prostopadłe i równoległe do krawędzi obrazu, równowaga ruchów
Dynamika: Wszelki ruch. Kierunek ruchu, siła, rodzaj ruchu: wybuch, spadanie, bieg, podmuch itp
Statyka i dynamika: wspieranie się wiedzą odbiorcy

Zamknięta: wszystkie elementy znajdujące się na pierwszym planie mieszczą się w obrazie, lub obraz nie ma wogóle tła ani ramki.
Otwarta: nie mieszczą się, oprócz tego czasem rozumie się jako komp. otwartą powtarzalną kompozycje łatwą do wykorzystania jako tło bez wyraźnych akcentów

Przykłady

ĆWICZENIA
- kompozycja statyczna i dynamiczna z liter

Menu obiekt: Wyrównaj i rozmieść all...D
Doker: Wyrównaj i rozmieść all...D
      Element sterujący
            Pierwszy, ostatni, największy najmniejszy, strona rysunek, zaznaczenie
      Wyrównaj
      Rozłóż
      Usuń nakładanie
      Wyrównaj węzły
      
Menu obiekt: Wiersze i kolumny...D
Doker:      Wiersze i kolumny...D

Menu obiekt: Właściwości obiektów... (ukryty, zablokowany), menu kontekstowe
Menu obiekt: Odblokuj wszystko

ĆWICZENIE
      Euro
            poukładać gwiazdki w rzędach
            i z powrotem rozłożyć je wokół litery R
            
            Przykładowy sposób wykonania:
            1. Kasujemy prawie wszystkie gwiazdki - zostawiamy tylko jedną
            2. Wybieramy narzędzie "wskaźnik"
            3. Zmieniamy tryb narzędzia na "obrót/pochylenie"
            4. Przesuwamy środek obrotu zdecydowanie poniżej gwiazdki
            5. Kopiujemy gwiazdkę do schowka
            6. Obracamy gwiazdkę o obliczony kąt (360/12)
            7. Wklejamy gwiazdkę w miejscu pochodzenia
            8. Czynność 5,6,7 powtarzamy 12 razy
            9. Mamy gwiazdki ułożone w kółku. Teraz zmieniamy wszystkim
            gwiazdkom środek obrotu tak żeby był znów na środku gwiazdek
            10. Obracamy gwiazdki tak, żeby były pionowo, ale ciągle
            pozostały rozmieszczone w kółku

---
Warstwa
      Nowa
      Zmień nazwę warstwy
      Przejdź na wyższą warstwę
      Przejdź na niższą warstwę
      Przenieś zaznaczanie na wyższą warstwę
      Przenieś zaznaczania na niższą warstwę
      Przenieś warstwę wyżej
      Przenieś warstwę niżej
      Przenieś warstwę na wierzch
      Przenieś warstwę na spód
      Warstwy...D
      
Doker: Warstwy
      Wszystkie podstawowe działania
      Krycie, Tryby

ĆWICZENIA
uporządkowanie projektów
      - z wielu warstw jedna
      - z jednej warstwy - wiele warstw

      

----


Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański