Edycja sciezek


Menu ścieżka
      Obiekt na ścieżkę
      Połącz rozdziel

Ścieżki kontra grupy na przykładach (łączenie wielu ścieżek)
      Ścieżki połączone
            Robią się otwory, mają zawsze wspólne wypełnienie i kontur
      Grupy
            Zachowuje się kolejność (warstwowość),
            ścieżki mają niezależne wypełniania i kontury + resztę właściwości

            
Kontur na ścieżkę

Tworzenie ścieżek
      Narzędzia:
            Ołówek, Pióro (shift łączy)

Wykład - styczne, łuki przejściowe (klotoidy), funkcje: sinusoidy i inne, Bezier, rodzaje połączeń
      http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_B%C3%A9ziera

Terminologia scieżek
      Ściezki, segmenty, Wezły, uchwyty kontrolne
      
Edycja węzłów
      Wł: Dodaj, usuń, Połącz, rozłącz, ostry, gładki, symetryczny, linia, krzywa, uchwyty kontrolne
      Wł: Następny parametr efektu ścieżki


Działania na powierzchniach, czyli działania na zbiorach, kształtowanie, operacje boole-owskie

Menu ścieżka
      Ścieżki zamknięte
            Suma, Różnica, Część wspólna, Wykluczenie (to samo co połącz)
      Ścieżki zamknięte i otwarte
            Podział, Rozcięzie ścieżki
            
      Przemiśeć na zewnątrz, wewnątrz, łącznie
            działania destruktywne
            
      Przemieść dynamicznie
            Uwaga tworzy się nowy obiekt z właściwością przemieszczenia
            Dzięki czemu przemieszczenie dynamiczne jest niedestruktywne
            
      Uprość

Bardzo dużo ćwiczeń (bezierki.pdf)

Menu edycja:
      Powiel i Klonuj,

TECHNIKI:
- wyrównanie węzłów
      Nivea, Philips
      
- kontur samodzielnie
      Bounty
      
- dziury
      CPN, IBM
      
- symetria i przekształcenia
      tp, intermarche, shell

Menu Ścieżka
      Odwróć kierunek
      Okno dokowane wypełnienie i kontur
            Przenikanie wypełniania:
                  zasada nieparzystości
                  zasada przenikania

Efekty
      Modyfikuj ścieżkę > perspektywa ld zegarowo
      
Ulepaszanie
      Ścieżki, kolory
      


Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański