Podstawowe narzędzia twórcze


Pasek narzędzi:
      Obiekty o specyficznych właściwościach:
            Prostokąt
                  Wł: rozmiary, zaokrąglenie rogów      
            Obiekty 3D
                  Wł: Perspektywa, wielkości ścian
            Koło, elipsa
                  Wł: rozmiary, wycinki
            Gwiazda
                  Wł: Kształt, Ilość narożników, proporcje, kształt narożników
            Spirala
                  Wł: Obroty, zbieżność, wewnętrzny promień
            Tekst
                  Tekst i czcionka... (rozmieszenie kierunek, czcionka rozmiar)      
                  Rodzaj tekstu
                        Tekst blokowy
                              Wł: Kształt bloku, wpisanie tekstu do powierzchni
                        Tekst liniowy
                              Wł: Kształt linii bazowej, rozłożenie tekstu na otwartej ścieżce
                              Menu tekst:
                                    Wstaw na ścieżkę
                              
                  Menu efekty:
                        Tekst > Lorem ipsum
                  Menu: tekst      
                        Wprowadź do kształtu / uwolnij
                        Konwertuj na zwykły tekst
                        Usuń ręczne podcięcie
                              
      Narzędzia tworzące ścieżki
            Ołówek
            Pióro
            Kaligrafia
            Wypełnienie
                  (uwaga niedokładne, lepiej użyć działań na powierzchniach z menu ścieżka)
                  
      Edycja właściwości obiektów za pomocą narzędzia "Edycja węzłów"
            
            
Kolory
      Paleta: kolor wypełnienia, kolor konturu (prawy, wyciąganie)
      Wykład: Kolorki Pantone i niemożność ekranu
      
Menu: Obiekt
      Wypełnienie i kontur...D, Menu kontekstowe: wypełnienie i kontur
      
Doker: Wypełnienie i kontur
      Kolory, sposoby, modele
      Wypełnienie i kontur
            Jednolite
            Gradienty
            Desenie
      Styl konturu, znaczniki, połączenia ostre
      Rozmycie, Krycie
      
Narzędzie: Gradient
Narzędzie: Próbnik

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański