Terminy prac kontrolnych i egzaminów

Prace kontrolne i ocena końcowa

Mimo, że zapytany o to przez, któregoś z Państwa 8 maja 2010 odpowiedziałem inaczej - jednak teraz informuję, że oceny z prac kontrolnych będą miały duży wpływ na ocenę końcową semestralną z przedmiotu.

Życzę powodzenia

←Powrót

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański