Prace kontrolne - dodatkowe informacje

Terminy i forma oddawania prac kontrolnych

Prace kontrolne przesyłamy na mój adres poczty elektronicznej (janek@dlaJezusa.art.pl). Ostateczny termin dla wszystkich to 30 listopada. Termin dodatkowej pracy kontrolnej dla tych, którzy rzadko uczęszczali na zajęcia: 4 grudnia.

Jeden, niepoprawnie przerysowany logotyp

W związku z tym, że w kryteriach oceniania na ocenę bardzo dobrą nie wypowiedziałem się jasno. Przedstawiam dokładne wyjaśnienie o co mi chodziło: jeżeli ktoś zdecyduje się na zestaw na ocenę bardzo dobrą, jednak zupełnie się nie wczuje w powagę zadania, lecz tylko spróbuje niestarannie przerysować logotyp, to nie będzie mógł dostać oceny bardzo dobrej, a w przypadku wyjątkowo niestarannie przerysowanego znaku nawet istnieje możliwość otrzymania oceny niedostatecznej.

A oto tekst, w którym chciałem to przekazać i mi to zbyt dobrze nie wyszło:

Jeżeli oddana praca kontrolna będzie zawierała jeden, niepoprawnie przerysowany logotyp - wtedy skala ocen przy tym ćwiczeniu zawiera się od niedostatecznej do dobrej. Przy dwóch: od dopuszczającej do bardzo dobrej.

Żeby nie komplikować sytuacji wymazałem ten zapis z zestawu na ocenę bardzo dobrą.

Drobne zmiany

Pojawił się problem, z tym, że nie posiadałem praw autorskich do dwóch zdjęć które były zamieszczone na stronie (logo cpn, logo petrol). W związku z tym zostały one zastąpione innymi obrazkami, z którymi nie będzie tego problemu.

←Powrót

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański