Frekwencja 60%

Informuję że dodatkowa praca kontrolna dotyczy osób, które mają ilość obecności mniejszą niż 60%, a więc mają więcej niż 40% nieobecności.

Frekwencję sprawdzę w sobotę i wyślę Państwu e-mailem kto jest zobowiązany oddać dodatkową pracę kontrolną. Ci, którzy są wyjątkowo ciekawi mogą sami sprawdzić swoją frekwencję w sekretariacie, ale uwaga: sekretariat nie jest zobowiązany do tego aby udostopniać dziennik.

W poprzedniej informacji z 23 listopada był błąd, więc wymazałem z niej notkę o nieobecnościach.

←Powrót

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański