Prace kontrolne. sem3 - technik informatyk

Są zadania do prac kontrolnych dla semetru trzeciego. Oto zestawy zadań. Wybieramy zestaw i wykonujemy zadania z wybranego zestawu. Bardzo proszę zapoznać się z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi składania prac kontrolnych.

Ocena dopuszczająca

Odpowiedz poprawnie przynajmniej na jedno pytanie zamieszczone w zestawie skala i rozdzielczość.

Ocena dostateczna

 1. Odpowiedz poprawnie przynajmniej na dwa pytania zamieszczone w zestawie skala i rozdzielczość.
 2. Wykonaj poprawnie jedno z niżej wyszczególnionych zadań:

Ocena dobra

 1. Odpowiedz poprawnie przynajmniej na dwa pytania zamieszczone w zestawie skala i rozdzielczość.
 2. Wykonaj poprawnie zadanie: poziomy - most
 3. Wykonaj poprawnie jedno z niżej wyszczególnionych zadań

Ocena bardzo dobra

 1. Odpowiedz poprawnie przynajmniej na trzy pytania zamieszczone w zestawie skala i rozdzielczość.
 2. Wykonaj poprawnie zadania:
 3. Wykonaj poprawnie jedno z niżej wyszczególnionych zadań

Ocena celująca

 1. Odpowiedz poprawnie na wszystkie pytania zamieszczone w zestawie skala i rozdzielczość.
 2. Wykonaj poprawnie cztery z niżej wyszczególnionych zadań:
 3. Wykonaj zadanie:  zaznaczenia

Dodatkowe zadanie dla osób z niską frekwencją

poziomy - galanterie

powodzenia

←Powrót

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański