Prace kontrolne. sem4 - technik informatyk

Są zadania do prac kontrolnych dla semetru czwartego. Oto zestawy zadań. Wybieramy zestaw i wykonujemy zadania z wybranego zestawu. Bardzo proszę zapoznać się z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi składania prac kontrolnych.

Ocena dopuszczająca

  1. Odpowiedz poprawnie przynajmniej na dwa pytania zamieszczone w zestawie skala i rozdzielczość.
  2. Wykonaj poprawnie jedno z niżej wyszczególnionych zadań:

Ocena dostateczna

  1. Odpowiedz poprawnie przynajmniej na dwa pytania zamieszczone w zestawie skala i rozdzielczość.
  2. Wykonaj poprawnie zadanie: poziomy - most
  3. Wykonaj poprawnie jedno z niżej wyszczególnionych zadań

Ocena dobra

  1. Odpowiedz poprawnie przynajmniej na trzy pytania zamieszczone w zestawie skala i rozdzielczość.
  2. Wykonaj poprawnie zadania:
  3. Wykonaj poprawnie jedno z niżej wyszczególnionych zadań

Ocena bardzo dobra

  1. Odpowiedz poprawnie na wszystkie pytania zamieszczone w zestawie skala i rozdzielczość.
  2. Wykonaj poprawnie wszystkie wyszczególnione zadania:

Ocena celująca

Wykonaj zestaw na ocenę bardzo dobrą oraz dowolny fotomontaż korzystając z funkcji

Do wykonanego fotomontażu dołącz materiały źródłowe oraz krótki opis - w jaki sposób wykonałeś fotomontaż.

Dodatkowe zadanie dla osób z niską frekwencją

poziomy - galanterie

powodzenia

←Powrót

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański