Cyfrowa obróbka dźwięku

l.p. Temat lekcji Zagadnienia do realizacji licz.
godz.
Wymagania programowe
Podstawowe Ponadpodstawowe
1 Informacje wstępne Istota i właściwości dźwięku. Specyfikacja jakości dźwięku cyfrowego: częstotliwość próbkowania, rozdzielczość 1 Rozróżnianie podstawowych pojęć związanych z cyfrowym dźwiękiem. Znajomość historii rozwoju sprzętu do rejestrowania oraz nośników dźwięku
2 Rejestrowanie dźwięku w programie Audacity Graficzny interfejs użytkownika programu Audacity. Mikser systemu Windows. Nagrywanie dźwięku, praca ze ścieżkami 1 Nagrywanie i odtwarzanie mowy z wykorzystaniem wbudowanego mikrofonu do komputera Nagrywanie dźwięku z wykorzystaniem zewnętrznego sprzętu: mikser analogowy, magnetofon kasetowy typu "deck", gramofon
3 Cyfrowa obróbka dźwięku Podstawowe przekształcenia dźwięku: zmiana głośności, zmiana częstotliwości. Efekty dźwiękowe: delay (echo), reverb (pogłos), chorus. Praca ze ścieżkami. 1 Zmiana brzmienia własnego głosu nagranego przez mikrofon Tworzenie efektów dźwiękowych z wykorzystaniem gotowych nagrań oraz samodzielnie zarejestrowanego dźwięku

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański