Grafika bitowa z wykorzystaniem programu GIMP

l.p. Temat lekcji Zagadnienia do realizacji licz.
godz.
Wymagania programowe
Podstawowe Ponadpodstawowe
1 Graficzny interfejs użytkownika (GUI) Ogólne zasady funkcjonowania interfejsu użytkownika programu GIMP. Elementy składowe interfejsu i sposób ich użytkowania. Praca z gotowymi projektami graficznymi. Poruszanie się w obszarze roboczym. 1 Odnajdywanie w programie GIMP konkretnych części interfejsu:
 • Okno obszaru roboczego
 • Pasek stanu
 • Menu
 • Okna dokowane
 • Przybornik
 • Linijki
 • Paski przewijania
Korzystanie z wyżej wspomnianych części interfejsu programu. Sprawne poruszanie się w obszarze roboczym na przykładzie gotowych projektów graficznych.
Dostosowywanie interfejsu programu GIMP do własnych potrzeb. Określanie różnic między interfejsami graficznymi popularnych programów służących do tworzenia grafiki bitowej (Adobe Photoshop, Corel PaintShop PRO).
2 Skala i rozdzielczość
 • Zależność między rozmiarem obrazu przy wydruku, a rozmiarem obrazu na ekranie
 • Kontrola rozmiarów obrazu na ekranie oraz na wydruku
3
 • Zmiana rozdzielczości (dpi) obrazu, tak aby obraz na wydruku miał wcześniej określone rozmiary (w milimetrach).
 • Zmiana wielkości (piksele) obrazu, tak aby przy zadanej rozdzielczości obraz na wydruku miał wcześniej określone rozmiary (w milimetrach).
 • Zmiana wielkośći w milimetrach obrazu, tak aby bez zmiany wielkości w pikselach został wydrukowany przy określonej rozdzielczości
 • Zmiana rozdzielczości (dpi) obrazu, tak aby jego fragmenty miały określone wcześniej wysokości.
 • Dostosowanie rozdzielczości (dpi) obrazu, tak aby wybrana płaszczyzna na wydruku była przedstawiona w skali 1:1
 • Dostosowanie rozdzielczości (dpi) oraz wielkości (piksele) rozmiaru, tak aby przy wydruku uzyskać jak najmniejsze zniekształcenia związane z odzwierciedlaniem pośrednich jasności za pomocą rastra
3 Histogram i zniekształcenia kolorów Histogram, działania na poziomach (jasność i kontrast, progowanie, poziomy, krzywe). Obrazy w skali szarości, obrazy kolorowe 11
 • Dostosowanie poziomów wartości obrazu tak aby...
  • ...uwidocznić zaciemnione miejsca na zdjęciu
  • ...usunąć nierówności z powierchni, które powinny być gładkie
 • Odnajdywanie na histogramie fragmentów odpowiadających konkretnym powierzchniom na zdjęciu
 • Poprawa balansu bieli, szarości i czerni
 • Selektywna zmiana wartości za pomocą krzywych
 • Zmiana parametrów koloru za pomocą funkcji związnych z trybem HLS
 • Korzystanie z miksera kanałów dla tworzenia zarysów obiektów znajdujących się na pierwszym planie
 • Podstawowe filtry: rozmycie gausa, wyostrzenie
 • Tworzenie zaawansowanych przekształceń kolorów za pomocą niezależnego regulowania poziomów na poszczególnych kanałach. (np. zmiana gradientu z czarno-białego do czarno-niebiesko-białego).
 • Zmiana kolorów obrazu za pomocą poziomów
 • Korzystanie z miksera kanałów w celu zmiany kolorów wybranych obiektów na obrazie
4 Transformacje kształtów
 • Narzędzia transformacji: Skala, obrót, pochylenie, perspektywa, położenie
 • Zaznaczenia
 • Proste fotomontaże za pomocą funkcji schowka
11
 • Prostowanie płaszczyzn zniekształconych przez perspektywę zbieżną
 • Zaznaczanie obiektów znajdujących się na pierwszym planie zdjęcia
 • Transformacje zaznaczeń
 • Tworzenie fotomontaży
 • Sprawne łączenie wielu narzędzi do tworzenia zaznaczeń
 • Korzystanie z funkcji "szybka maska"
5 Warstwy Warstwy wraz z kompletem informacji o przezroczystości warstw, ale z wyłączeniem trybów 22
 • Tworzenie fotomontaży za pomocą warstw
 • Wycinanie obiektów znajdujących się na pierwszym planie zdjęć za pomocą masek
 • Praca z kanałem alfa (przezroczystość) i maską
 • Tworzenie fotomontaży z wykorzystaniem wcześniej poznanych narzędzi: poziomy, krzywe, perspektywa zbieżna, filtry
 • Precyzyjne planowanie czynności potrzebnych do wycinania obiektów z tła
6 Warstwy - tryby Warstwy - tryby 7
 • Tworzenie kompozycji za pomocą obrazów znajdujących się na sterylnym jasnym lub ciemnym tle
 • Nakładanie kompozycji zamkniętych na różnego rodzaju podłoża: ściana, skóra, ciemne niebo
 • Przewidywanie interakcji między kolorami za pomocą prostych obliczeń matematycznych (mnożenie, dodawania)
 • Znajomość zasad łączenia kolorów: addycja, substrakcja
7 Rysowanie
 • Narzędzia twórcze: tekst, ołówek, pędzel, areograf, kubełek, gradient, klonowanie, rozmywanie i wyostrzanie, rozsmarowywanie, rozjaśnienie i wypalenie.
 • Ścieżki
7
 • Posługiwanie się podstawowymi narzędziami twórczymi
 • Tworzenie własych ścieżek, oraz ścieżek wokół obiektów na zdjęciach
 • Tworzenie obrazów bez udziału materiałów z zewnątrz rozpoczynając pracę od "pustej kartki".
 • Tworzenie fotomontaży z użyciem ścieżek. Dorysowywanie różnego rodzaju obiektów do zdjęć
8 Wymiana danych Współpraca programu GIMP z programem Inkscape 4
 • Wymiana map bitowych
  • Z programu GIMP do programu Inkscape (przezroczystość, rozdzielczość)
  • Z programu Inkscape do programu GIMP (przezroczystość, wygładzanie)
 • Wymiana ścieżek wektorowych
Tworzenie własnych projektów graficznych z wykorzystaniem programu GIMP i Inkscape

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański