Porównanie programów graficznych do grafiki wektorowej i bitowej

Ostatnio pojawił się dosyć duży szum wokół sprawy dotyczącej zasadności korzystania z darmowego oprogramowania służącego do projektowania graficznego. Jako gorący zwolennik tychże programów - chciałbym zająć stanowisko w tej sprawie. Oczywiście w obronie tychże programów. Zanim jednak zajmiemy się konkretami - chciałbym wyjaśnić dwa ważne pojęcia:

W naszym kraju najpupularniejszym programem do tworzenia grafiki wektorowej jest Corel Draw, natomiast do grafiki bitowej - Adobe Photoshop. Większość grafików komputerowych jest zdania, że opanowanie tych dwóch programów jest obligatoryjnym obowiązkiem w projektowaniu różnego rodzaju materiałów przeznaczonych do publikacji zarówno w druku, jak i w internecie. Ale czy można przyjąć jako dowód to, że większość ludzi ma jakieś zdanie na dany temat. Raczej nie. W kilku następnych rozdziałach postaram się przedstawić zalety darmowego oprogramowania (Inkscape i GIMP) oraz porównać je z oprogramowaniem komercyjnym.


Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański