Porównanie programów graficznych do grafiki wektorowej

Corel Draw kontra Inkscape

Na początek skupmy się na grafice wektorowej. Co sprawia, że ludzie wybierają program Corel Draw zamiast Inkscape. Żeby nie było niejasności - umówmy się że moje porównanie będzie dotyczyć programu Corel Draw - wersja 11, oraz programu Inkscape - wersja 0.47.  Z pewnością nie można powiedzieć że możliwości programu Corel Draw są zdecydowanie większe niż programu Inkscape. Uważam że program Inkscape może z powodzeniem być używany jako zamiennik programu Corel Draw, ponieważ wszystkie zagadnienia dotyczące grafiki wektorowej można w programie Inkscape zrealizować. Jedyną liczącą się przewagą programu Corel Draw jest zaawansowane zarządzanie kolorem, dzięki któremu użytkownik może zobaczyć na ekranie, jak jego praca będzie wyglądała w druku. Jednak w przypadku przygotowywania publikacji przeznaczonych do wyświetlania na ekranie - to nie ma żadnego znaczenia. Żeby nie być gołosłownym - przytoczę rozumiane przeze mnie zagadnienia, które bez problemu mogą być realizowane za pomocą obu programów:

Tyle tytułem wstępu - przyjrzyjmy się jak oba programy radzą sobie w konkretnych sytuacjach.

Kompozycja obrazu

Najbardziej rozpowrzechnionym działaniem, jakie wykonują graficy komputerowi pracujący w programach do edycji grafiki wektorowej jest składanie obrazu z wcześniej dostarczonych materiałów. Spójrzmy jak z tym zadaniem radzą sobie dwaj konkurenci: Corel Draw oraz Inkscape.

Wyrównywanie obiektów

Często zachodzi potrzeba uporządkowania wspomnianych w poprzednim akapicie materiałów. Stąd niezbędne jest wyrównywanie obiektów w jednej z osi, lub ich równomierne rozłożenie na danym odcinku. Poniższa tabela ilustruje jaki zestaw funkcji do tego zadania można spotkać obu rozpatrywanych przez nas programach:

funkcja Corel Draw Inkscape
Wybór elementy sterującego dla wyrównywania obiektów ostatni zaznaczony (domyślnie), obszar zaznaczenia, krawędź strony, obszar strony

ostatni zaznaczony, pierwszy zaznaczony, największy obiekt, najmniejszy obiekt, strona, rysunek, zaznaczenie

Funkcje wyrównania w jednej z osi (pion) Do lewej, do środka, do prawej Prawe krawędzie obiektu do lewej krawędzi elementu sterującego, do lewej, do środka do prawej, lewe krawędzie do prawej krawędzi elementu sterującego, wyrównanie linii bazowych tekstu
Funkcje rozmieszczenia w jednej z osi (pion) Do lewej, do środka, odstępy do prawej Do lewej, do środka, do prawej, odstępy, równomierne rozłożenie linii bazowych
Funkcje jednoczesnego rozmieszczenia obiektów w obu osiach nie dotyczy Rozmieść losowo środki obiektów w obu kierunkach, Rozmieść obiekty próbując wyrównać odległości między krawędziami.

Jak widzimy w programie Inkscape jest nieco więcej funkcji służących do wyrównywania obiektów, ale też trzeba patrzeć na sprawę rozsądnie. Wielość funkcji nie zawsze oznacza wyższość jednego programu nad drugim. Czasem, kiedy jest ich zbyt wiele - utrudnia to pracę z programem. Autorzy programu Inkscape działają eksperymentalnie. W różnych wersjach pojawiają się nowe funkcje, które znikają w nowszych wersjach ponieważ są zbyt skomplikowane w obsłudze i mało użyteczne. Tak było z niektórymi zaawansowanymi ustawieniami przyciągania w wersji 0.46, których nie ma w aktualnej wersji 0.47. Mimo to - jeżeli chodzi o funkcje wyrównywania to w programie Inkscape godna uwagi jest lista rozwijana wyboru elementu sterującego. Wydaje mi się że tego typu rozwiązanie jest bardzo logiczne i nie komplikuje użytkowania programu. Użytkownik nie będzie zaskoczony zbyt dużą ilością elementów sterujących, ponieważ nazwa każdego z nich jest dość oczywista. W programie Corel Draw dwa elementy sterujące zostały zgrupowane jako przełączniki w oknie "wyrównaj do". Stąd też zastosowanie większej ilość tych elementów z pewnością sprawiało by kłopoty w posługiwaniu się funkcjami wyrównania. Dodatkowo godne uwagi jest wyrównanie linii bazowych. Wielokrotnie w Corelu zdarzało mi się dopisywać do tekstów frazy typu "Ojg" tylko po to, aby wszystkie teksty miały równomierną wysokość. Ku mojemu zaskoczeniu w pragramie Inkscape nie muszę tego robić, ponieważ istnieje w nim możliwość wyrównywania linii bazowych tekstu, czego nie mogłem zrobić w programie Corel Draw. Kolejną przewagą programu Inkscape jest możliwość równomiernego rozłożenia obiektów w obu osiach zachowując jednakowe odległości między krawędziami, lub środkami obiektów. Podsumowując to zagadnienie - wyrównywanie obiektów w programie Inkscape jest zdecydowanie bardziej zaawansowane, jednak przy tym nieco bardziej skomplikowane. Brakuje mi w nim szybkiego skrótu klawiszowego "p" (tak jak to jest w Corel Draw), dzięki któremu można łatwo wyrównać obiekty na środku strony. Oprócz funkcji wyszczególnionych w tabelce powyżej - należy pamiętać o ważnej funkcji programu Inkscape: wklej rozmiar. Proste działanie, które pozwala zaoszczędzić nawet do 15 sekund niepotrzebnego spisywania, lub kopiowania rozmiarów w postaci liczb - tak jak ma to miejsce w programie Corel Draw. Ilość plusów na rzecz Inksape w tym dziale zdecydowanie pozwoli stwierdzić, że w tej kwestii Inkscape jest lepszy.

Właściwości obiektów

W programie Inkscape - podobnie jak w programie Corel Draw mamy do dyspozycji tzw. okno dokowane "właściwości obiektu". Służy ono do nadawania zarządzania tym, jak wygląda zaznaczony przez użytkownika obiekt. Na pierwszy rzut oka Corel Draw w tym momencie ma przewagę, ponieważ posiada o dwie zakładki więcej w oknie właściwości. Chodzi dokładnie o zakładki: "strona" i "SideFold" służą one do obsługi zdarzeń na stronach www. Szczerze mówiąc - nigdy nie używałem tych zakładek, ponieważ grafikę dla stron internetowych i tak zawsze sprowadzam do postaci bitowej, ale byćmoże niektórym entyzjastom Corela przydadzą się tego typu zakładki. Spójrzmy jednak głębiej na zakładki tego okna. Jężeli chodzi o wypełnienie to program Inkscape znów ma przewagę. Polega ona na możliwości określenia wartości składnika alfa (przezroczystość) dla każdego z nadanych kolorów. W programie Corel Draw przezroczystość jest możliwa do określenia za pomocą narzędzia "interakcyjna przezroczystość" znajdującego się w przyborniku. To narzędzie ma zdecydowanie więcej możliwości niż wartość przezroczystości koloru z programu Inkscape. Jednak tego typu działania w programie Inkscape są dostępne za pomocą funkcji z menu obiekt > maska i daje większe możliwości. Mam wrażenie że tego typu zbliżenie grafiki wektorowej do bitowej - autorzy programu zaczerpnęli z programu Adobe Illustrator, ale byćmoże się mylę. Dodatkowo na plus dla Inkscape jest możliwość określenia wartości rozmycia obiektu w oknie właściwości. Działa ono z zaskakującą prędkością, poniważ przy rozmyciu nie tworzy się dodatkowa grafika bitowa. Dodam, że w programie Corel Draw rozmycie jest dostępne za pomocą specjalnych filtrów i zawsze wiąże się z automatycznym generowaniem dodatkowej mapy bitowej, co zdecydowanie spowalnia pracę programu. Z kolei jeżeli chodzi o kontur obiektu - to trzeba przyznać że Corel Draw ma przewagę nad Inkscapem. Możliwości określenia konturu w Inkscape są zbyt skromne w porównaniu z Corelem. Brakuje tu możliwości określenia kształtu końcówki pędzla. Proste działanie w programie Inkscape polegające na takim określeniu kształtu pędzla, aby były zbliżone do ściętego patyka stosowanego w renesansowej kaligrafii jest dość kłopotliwe, podczas, gdy w Corelu nie ma z tym żadnych problemów. Podsumowując ten dział trzeba postawić znak równości między Corelem, a Inkscape. Dlatego, że funkcje nie pokrywają się w obu programach.

Pozostałe sytuacje

Kryteriów porównania obu programów oraz różnych sytuacji znalazło by się zdecydowanie więcej, jednak w większości sytuacji można by było dojść do podobnych wniosków jak w przypadku poprzedniego akapitu. Czyli: Program Corel Draw oraz Inkscape są do siebie bardzo podobne. Na koniec tego krótkiego porównania przytoczę krótki opis programu dostępny na oficjalnej stronie autorów:

"Inkscape to program z otwartym kodem źródłowym, o możliwościach zblizonych do Illustratora, CorelDraw oraz Xara X."

i tak rzeczywiście jest.


Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański