Prace kontrolne dla Technikum Informatycznego

Przedmiot: Multimedia i grafika komputerowa

Wytyczne

Prace oddajemy w dwóch egzemplarzach:

Zestawy zadań

Spośród zamieszczonych zestawów zadań wybieramy jeden (stosownie do ambicji, możliwości czasowych, planowanej oceny itp.)

Uczciwość

Prace wykonujemy samodzielnie. Dostarczone prace będą starannie sprawdzane. Jeżeli uzna się, że dana praca nie była wykonana samodzielnie - uczeń otrzyma ocenę niedostateczną z możliwością poprawienia maksymalnie na ocenę dopuszczającą. Przede wszystkim nie kopiujemy plików z pracami od innych uczniów.

Zdjęcia do zadań z grafiki bitowej

Zadania z grafiki bitowej będą Państwo wykonywać na bazie zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej stock.xchng. Aby korzystać z zasobów tej strony należy się najpierw na niej zarejestrować. Oto adres podstrony, na której będzie można się zarejestrować w wyżej wspomnianym serwisie.

http://www.sxc.hu/index.phtml?f=signup


Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański