książka

Wykadruj i obróć zdjęcie tak, aby napis na grzbiecie książki był pionowy.

fotka

Odnośniki

Przykład wykonania zadania


Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański