dopuszczający, dostateczny

O tym, czy ocena będzie dopuszczająca, czy dostateczna zadecyduje jakość wykonanych ćwiczeń. Zarówno na ocenę dostateczną, jak i dopuszczającą należy wykonać oba ćwiczenia. Ocena niedostateczna jest przewidziana tylko w sytuacji, kiedy praca kontrolna nie będzie zawierała wykonanego żadnego z proponowanych proponowanych niżej ćwiczeń.

Ćwiczenie pierwsze

Przerób projekt tak, aby zdjęcie palnika oraz logo "pellas" znajdowało się po prawej stronie, natomiast tytuł, teksty i medale - po lewej.

Ćwiczenie drugie

Wykonaj deseń z rysunku kwiatów podobnie do zamieszczonego niżej obrazka.

kwiaty

Pliki do pobrania

nazwa plikuopisrozmiar
2_.pellas_jd_2008.zip Materiały do ćwiczenia pierwszego 345.1 KB
2a.kwiaty_jd_2007.png Przykład wykonania ćwiczenia drugiego (zamieniony na grafikę bitową) 19.6 KB
2a.kwiaty_jd_2007.svg Materiał do ćwiczenia drugiego 3.5 KB

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański