dostateczny, dobry

O tym, czy ocena będzie dostateczna, czy dobra zadecyduje jakość i ilość wykonanych ćwiczeń. Wykonanie pierwszego ćwiczenia (nawet nieprawidłowo, ale kompletnie) gwarantuje ocenę dostateczną. Jeżeli uczeń wykona je poprawnie - otrzyma ocenę dobrą. Ocenę dobrą również można otrzymać jeżeli wykona się oba ćwiczenia - jednak jedno z nich będzie wykonane nieprawidłowo.

Pozostałe warianty oddanej pracy kontrolnej będą oceniane w skali od oceny niedostatecznej do dobrej.

Ćwiczenie pierwsze

Przerysuj kształty za pomocą poznanych narzędzi. Nie używaj większej ilości węzłów, niż te które zostały podane wewnątrz kształtów.

Ćwiczenie drugie

Korzystając z materiałów wykonaj projekt podobny do poniższego.
znaczki

Pliki do pobrania

nazwa plikuopisrozmiar
bezierki.pdf Materiały do ćwiczenia pierwszego 135.2 KB
znaczki_1‑egz.svg Materiały do ćwiczenia drugiego 6.5 KB
znaczki_2‑efekt.png Przykład wykonania ćwiczenia drugiego (zamieniony na grafikę bitową) 21.1 KB

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański