bardzo dobry, celujący

Na ocenę bardzo dobrą, lub celującą przewidziano jeden rodzaj ćwiczeń: przerysowanie (inaczej wektoryzjaca) logotypu. Logotypy są dołączone w postaci niezbyt wysokiej jakości zdjęć, skanów itp. Uczeń ma za zadanie utworzyć własne kopie logotypów za pomocą ścieżek programu inkscape. Nie przewiduje się korzystania z narzędzi do automatycznej wektoryzacji (trasowania) bitmap. Logotypy przerysowujemy za pomocą poznanych narzędzi do tworzenia i modyfikowania ścieżek.

Na ocenę bardzo dobrą wystarczy poprawnie przerysować jeden z załączonych logotypów. Przy większych ilościach dopuszcza się niezbyt dokładne przerysowanie. Na ocenę celującą należy przerysować sześć z załączonych logotypów. Przynajmniej trzy z nich powinny być odtworzone poprawnie (z zachowaniem równoległości, prostopadłości, foremności, ostrości węzłów, gładkości węzłów, styczności łuków itd).

Przy przerysowywaniu nie należy uwzględniać zniekształceń jakie powstały przy druku, szkicowaniu, lub wykonywaniu fotografii. Projekty należy otworzyć według w miarę możliwości trafnie domniemanych założeń projektanów.

Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. Nie zostały one wykorzystane na tej stronie do celów komercyjnych, lecz jedynie na potrzeby edukacji oraz do celów informacyjnych.


Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański