dodatkowe zadanie

Dla tych, którzy rzadko uczęszczali na zajęcia istnieje możliwość zaliczenia. W tym celu oprócz wybranego zestawu zadań należy wykonać dodatkowe zadanie. Polega ono na odtworzeniu wektorowej postaci wszystkich z niżej zamieszczonych znaków.

Więcej szczegółów na temat sposobu wykonania tego ćwiczenia znajduje się w wytycznych do zestawu na ocenę bardzo dobrą i celującą.

Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. Nie zostały one wykorzystane na tej stronie do celów komercyjnych, lecz jedynie na potrzeby edukacji oraz do celów informacyjnych.


Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański