Cyfrowa obróbka dźwięku

Ocena Wymagania
dopuszczająca Znajomość nazwy przynajmniej jednego programu służącego do obróbki dźwięku
dostateczna Umiejętność nagrywania i odtwarzania dźwięku w dowolnym programie komputerowym
dobra Umiejętność dokonania dowolnego przekształcenia samodzielnie nagranego dźwięku
bardzo dobra Zmiana brzmienia własnego głosu nagranego przez mikrofon
celująca Tworzenie efektów dźwiękowych z wykorzystaniem gotowych nagrań oraz samodzielnie zarejestrowanego dźwięku

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański