Grafika bitowa z użyciem programu GIMP

Ocena Wymagania
dopuszczająca Otwieranie fotografii w programie Inkscape. Poruszanie się w obszarze roboczym oraz interfejsie programu. Wykonanie jakichkolwiek modyfikacji fotografii.
dostateczna Skalowanie obrazu. Proste działania na kontrastach i kolorach w obrazie.
dobra Skalowanie obrazu zgodnie z zadanymi wytycznymi dotyczącymi rozmiaru wydruku. Posługiwanie się histogramem. Działania na poziomach. Tworzenie prostych fotomontaży za pomocą zaznaczeń.
bardzo dobra Skalowanie obrazu zgodnie z zadanymi wytycznymi dotyczącymi rozmiaru wydruku. Posługiwanie się histogramem z uwzględnieniem różnic w kontrastach na poszczególnych kanałach. Działania na poziomach. Tworzenie fotomontaży za pomocą warstw, masek oraz trybów. Tworzenie własnych ścieżek.
celująca Tworzenie własnych fotomontaży z wykorzystaniem programu GIMP. Trafny dobór funkcji do kontretnych zastosowań.

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański