Grafika wektorowa

Ocena Wymagania
dopuszczająca Otwieranie gotowego projektu wykonanego w programie Inkscape. Poruszanie się w obszarze roboczym oraz interfejsie programu
dostateczna Dokonywanie zmian w gotowych projektach. Tworzenie kompozycji z dostarczonych wcześniej elementów. Rysowanie prostych kształtów.
dobra Rysowanie prostych kształtów z zastosowaniem właściwej ilości i właściwych rodzajów węzłów. Tworzenie kompozycji z obiektów wektorowych z zachowaniem prostopadłości i równoległości w odpowiednich miejscach.
bardzo dobra Przerysowywanie (wektoryzacja) materiałów dostarczonych w formie grafiki bitowej.
celująca Dokładne przerysowywanie (wektoryzacja) materiałów dostarczonych w formie grafiki bitowej z uwzględnieniem trafnie domniemanych założeń projektowych postawionych przez projektantów dostarczonych materiałów. Tworzenie własnych kształtów w postaci ścieżek.

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański