Cyfrowa obróbka wideo

Ocena Wymagania
dopuszczająca Znajomość nazwy przynajmniej jednego programu służącego do cyfrowej obróbki wideo
dostateczna Umiejętność odtwarzania wideo w dowolnym programie komputerowym służącym do cyfrowej obróbki wideo
dobra Umiejętność dokonania dowolnego przekształcenia wideo w programie służącym do cyfrowej obróbki wideo
bardzo dobra Umiejętność tworzenia prostych montaży w programie służącym do cyfrowej obróbki wideo
celująca Obsługa zaawansowanych programów do montażu wideo.

Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański